Maars Jansen Living Walls

Duurzaamheid

Centraal bij Maars Jansen staat het welzijn van de mens in elke ruimte. Daarbij
hoort ook de openbare ruimte. Maars Jansen is dan ook continu op zoek naar
duurzame en verantwoorde oplossingen. Nieuwe productietechnieken worden
niet vermeden, maar juist opgezocht en onderzocht. Reduceren, hergebruiken en
recyclen zijn diep geworteld in de filosofie van het bedrijf.
 
Maars Jansen weet dat het altijd beter kan én moet. Zo is er enorme vooruitgang
geboekt met het terugdringen van verpakkingsmateriaal, milieuvriendelijke
coatings, CO2-compensatie en 5S ‘lean manufacturing’.
 
Om het eigen kwaliteits-, milieu-, en arbobeleid volledig te kunnen beheersen, heeft
Maars Jansen een integraal bedrijfsvoeringsysteem opgezet, waarin alle kritische
processen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid zijn geborgd. Deze aanpak
heeft inmiddels brede erkenning gevonden en Maars is ISO-9001, ISO-14001
en FSC gecertificeerd.
 
Door het gehele productieproces onder de loep te nemen, kan er nu efficiënter
geproduceerd worden en het energieverbruik steeds verder worden teruggedrongen.
Een noemenswaardig detail is bijvoorbeeld dat het proceswater ‘in huis’ gezuiverd
wordt.
 

Cradle-to-Cradle (C2C)

Van wieg-tot-wieg, van het ene begin naar het volgende begin. Maars is er in geslaagd om voor alle wandsystemen een C2C- certificaat te krijgen. Dit betekent dat alle producten van Maars veilig zijn voor mens, dier en klimaat, een duurzame samenstelling hebben en volledig herbruikbaar zijn. De certificatie is gebaseerd op 5 kwaliteitscategorieën.

1. Materiaal gezondheid

2. Materiaal hergebruik

3. Herbruikbare energie & carbon management

4. Water rentmeesterschap

5. Sociale rechtvaardigheid

Door nauwe samenwerking met de leveranciers en klanten zal Maars haar producten nog verder verduurzamen.

Dat Maars Jansen een milieubewuste organisatie is bewijzen we dagdagelijks in
kleine en grote dingen:
  • Zo dragen wij er zorg voor dat zoveel mogelijk gewerkt wordt met gerecycleerd papier en wordt het aantal afdrukken tot een minimum beperkt
  • Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen promoten wij bedrijfsvoertuigen met een lage CO2 uitstoot. Bij de vernieuwing van het wagenpark werd dit reeds als één van de belangrijkste criteria aanschouwd
  • Nauwgezet sorteren van afval
  • Binnen ons bedrijf heerst een cultuur van carpoolen bij de verplaatsingen tussen de verschillende vestigingen van de groep
 
In onze projecten werken we steevast met duurzame en milieuvriendelijke
materialen. Dit tonen we iedere dag opnieuw. Zo kan Maars Jansen in positieve zin
bijdragen aan een hogere BREEAM en LEED score.